SLOVENSKÝ ARBITRÁŽNY SÚD, je stálym rozhodcovským súdom so sídlom v Bratislave, ktorý bol zriadený spoločnosťou Slovak arbitration court, s.r.o., Krížna 56, 821 08 Bratislava, podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Predmetom jeho rozhodovania sú majetkové spory medzi fyzickými a právnickými osobami. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, pričom konanie prebieha spravidla písomne, je rýchle, spravodlivé, čo zabezpečia odborne spôsobilí rozhodcovia, s vysokoškolským právnickým vzdelaním a niekoľkoročnou právnou praxou. Svoje rozhodcovské služby ponúkame širokej verejnosti, najmä však, nie výlučne, podnikateľským subjektom. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť z nášho štatútu, rokovacieho poriadku, zoznamu rozhodcov alebo nás môžete kontaktovať a my vám radi poskytneme podstatné informácie aj osobne.


SLOVENSKY-ENGLISH
design by cuppi, C-com.s.r.o ©2013